1601352220 เข้าชม : 224 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุชาติ  สุรัตน์ และนางสาวณัฐธิดา  ตรันเจริญ ได้มอบหนังสือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการบรรณสัญจร   จำนวน ๕๐ เล่ม

บรรณสัญจร อื่นๆ
เข้าชม : 230 ครั้ง )
เข้าชม : 221 ครั้ง )