1601351092 เข้าชม : 221 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ วัดกลาง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ