1629085304 เข้าชม : 140 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด พ่อแม่ แม่ค้าละแวะเทศบาลตำบลบ้านแพง 

โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนบ้านแพง ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลบ้านแพง

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ