1629085604 เข้าชม : 130 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ และบริการบ้านหนังสือชุมชนสู่ตำบล

โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง และครูกศน.ตำบลบ้านแพง