1544515947 เข้าชม : 107 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางขนิษฐา  อภัยโส ตำแหน่งบรรณารักษ์ กศน อำเภอบ้านแพง ได้รับมอบหมายจากนางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบ้านแพง

ให้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลน ๔.๐ สำนักงาน กศน จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมาลี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม