1547449665 เข้าชม : 195 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ได้มอบหมาย ให้ข้าพเจ้า นางขนิษฐา  อภันโส บรรณารักษ์อัตราจ้าง และคณะครู กศน อำเภอบ้านแพงทุกท่าน เข้าเร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ สนามเทศบาลอำเภอบ้านแพง ได้นำกิจกรรกรรมส่งเสริมการอ่าน ปริญญา กไก่ และห้องสมุดเคลื่อนที่ เข้ารรวมกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 62 ครั้ง )
เข้าชม : 68 ครั้ง )