1551232487 เข้าชม : 192 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการกศน.บ้านแพง มอบหมายให้คุณครูอุกฤษฎ์ ตันมูล และคณะครูกศน.อำเภอบ้านแพง

เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ บ้านแพงโคก ตำบลนางัว (ห้องสมุดเคลื่อนที่กศน.)

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 62 ครั้ง )
เข้าชม : 67 ครั้ง )