1551232487 เข้าชม : 57 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการกศน.บ้านแพง มอบหมายให้คุณครูอุกฤษฎ์ ตันมูล และคณะครูกศน.อำเภอบ้านแพง

เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ บ้านแพงโคก ตำบลนางัว (ห้องสมุดเคลื่อนที่กศน.)