1556163507 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ผู้อำนวยการ กศน.บ้านแพง มอบหมายให้คุณครูปาณิสรา วรกา และคณะเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน 2562

ณ ศาลาประชาคม บ้านนาเขน้อย หมู่ 4 มีการสาธิตวิธีการทำป๊อบคอร์น และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน