1556164246 เข้าชม : 179 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 24 เมษายน 2562   นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์  ท่านผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คณะครู และบรรณารักษ์

เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และบริการป๊อบคอร์น แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ณ ศาลาวัดยาสูบสามัคคี ม.8 บ้านดอนติ้ว

ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 62 ครั้ง )
เข้าชม : 68 ครั้ง )