1575269925 เข้าชม : 16 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง ได้มอบหมายให้คุณครูปาณิสรา วรกา และคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม บริการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข ประชาชน ณ ศาลาวัดสร้างแก้ว  ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม ให้บริการด้านเอกสาร แผ่นพับ วารสาร และสื่อสิงพิมพ์ ต่างๆ ห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่ผู้ร่วมงานทุกคน