1575273068 เข้าชม : 17 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง นำคณะครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมเสริมทักษะการระบายสี แก่น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง

จังหวัดนครพนม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562