1575273291 เข้าชม : 15 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอบ้านแพง นำโดยนางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.

และคณะครู กศน. ทุกคนเข้าร่วมจัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกยาว ตำบลโพนทอง

อำเภอบ้านแพง จังหวัด นครพนม