1575273910 เข้าชม : 192 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 22 สิงหาคม 2562  ผู้อำนวยการกศน. อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คุณครูตระกูล  โกษาแสง ครูอาสาสมัครฯ และคณะครู  เข้าร่วมจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ระบายสี และเล่นเกมส์ รับของรางวัล ต่างๆ ณ สนามโรงเรียนบ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม