1575274653 เข้าชม : 237 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการด้านอาเซียน  ให้กับน้องๆ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง

 ณ อาคารเรียน ม.2 บ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  สาธิตการทำข้าวโพดอบเนย และแบ่งปัน

แก่นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน