1575275213 เข้าชม : 202 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านแพง นำคณะครูเข้าร่วมโครงการ

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน อำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคม ม.3 บ้านนาเขท่า

ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  นำบริการส่งเสริมการอ่าและสาธิตการทำข้าวโพดอบเนย แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ