1575275595 เข้าชม : 179 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง นำคณะครู และบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง  เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ โดยเน้นการส่งเสริมการอ่าน กับเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม ในการอ่านออก เขียนได้ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ และสาธิตการทำข้าวโพดอบเนย และแจกจ่ายเพื่อรับประทาน ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี หมู่ 11 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม