1586835875 เข้าชม : 172 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 11 มกราคม 2563 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพง
พร้อมด้วย คณะครูและบรรณารักษ์ห้องสมุด ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมโยนบอลลงหลุม วาดภาพระบายสี และแจกของรางวัลอีกมากมาย ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์เอกชน ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม