1586838502 เข้าชม : 138 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาโรคติดต่อ “ไวรัสโคโรน่า”  ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวช่วงสถานการณ์ดังกล่าว การทำหน้ากากผ้าใช้เพื่อป้องกัน ณ กศน.อำเภอบ้านแพง