1586839272 เข้าชม : 144 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ประชาสัมพันธ์ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบายเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส โคโรนา 2019 โดยกำหนดให้มีโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียน ในเว็บไซต์ เพื่อสมัครขอรับการเยียวยาครับ ตามนโยบายรัฐบาล กศน.อำเภอบ้านแพงจึงได้จัดให้มีการบริการลงทะเบียนรับบริการดังกล่าว