1592464065 เข้าชม : 172 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพง

มอบหมายให้คุณครู ปาณิสรา วรกา พร้อมด้วยบุคลการ กศน.อำเภอบ้านแพง

เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ศาลาวัดสุพรรณลังกาวาส บ้านท่าลาด หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม