1594736470 เข้าชม : 248 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง และคณะครู เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ให้บริการมุมอ่านหนังสือ วารสาร และมุมรับบริจาค แลกเปลี่ยนหนังสือต่างๆ ณ ตลาดวัดกลาง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.