1601362004 เข้าชม : 166 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คุณครูพัฒนพงษ์  กลยุทธนา และคณะครู ออกหน่วยให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโพธิ์ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓