1601362004 เข้าชม : 255 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คุณครูพัฒนพงษ์  กลยุทธนา และคณะครู ออกหน่วยให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโพธิ์ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )