1614063451 เข้าชม : 212 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านแพง มอบหมายให้ นายพัฒนพงษ์ กลยุทธนา ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอบ้านแพง และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย อำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ให้บริการส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสารและวารสารฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง  และรับสมัครนักศึกษาใหม่  ณ ศาลาวัดทุ่งดอนโพธิ์ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )