1616601868 เข้าชม : 70 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่  23 ธันวาคม 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง ร่วมกับครูกศน.ตำบลบ้านแพง และครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมพัฒนะทักษะชีวิต โครงการลดกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงเบาหวาน ความดัน รู้ทันโรคไต และกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน เกมจับเชาวน์ปัญญา ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแพง จำนวน 36 คน