1616602430 เข้าชม : 142 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอำเภอเตลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

โดยมอบหมายให้บรรณารักษ์ และคณะครู จัดการสาธิตทำขนมข้าวโพดอบเนย ส่งเสริมการเรียนรู้ บริการสื่อ หนังสือเคลื่อนที่ และระบายสีสามมิติแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสายทอง ม.5 ตำบลนาเข ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )