1616602738 เข้าชม : 78 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ด้วยอำเภอบ้านแพง ได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้เชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กศน.อำเภอบ้านแพง โดยท่านผอ.ฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ได้มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่20 มกราคม 2564 ณ ศาลาวัดยาสูบสามััคคี บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพง อำเภอ บ้านแพง นครพนม