1616603044 เข้าชม : 57 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นิมนต์หลวงพ่อให้ธรรมเทศนานักเรียน และคณะครู จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกพื้นที่โดยรอบสำนักงาน 

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 62 ครั้ง )
เข้าชม : 68 ครั้ง )