1616603044 เข้าชม : 86 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นิมนต์หลวงพ่อให้ธรรมเทศนานักเรียน และคณะครู จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกพื้นที่โดยรอบสำนักงาน