1616603276 เข้าชม : 173 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้นายไพวัลย์ วะริสาฟห์และบรรณารักษ์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการใบ้คำเติมประโยคลงในช่องว่าง และการระบายสีสามมิติ อำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาวัดโพธิ์ไทร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 36 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )