1616603462 เข้าชม : 183 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 17 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอบ้านแพง นำโดยท่านผู้อำนวยการ ฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ และคณะครู ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ได้รับการบรรยายจากวิทยากรของโรงพยาบาลบ้านแพง มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกาย ร่วมกัน ณ กศน.อำเภอบ้านแพง

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )