1617873064 เข้าชม : 197 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้บรรณารักษ์ และคณะครู กศน.อำเภอบ้านแพง จัดนิทรรศการพระราชประวัติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า               กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  ดังนี้
1. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2. กิจกรรม คิวร์อาร์  พาไปรู้พระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   4.แนะนำหนังสือใหม่                                         5. มอบของรางวัล /ที่ระลึก
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการอายุระหว่าง 7 – 40 ปี  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิด การสังเกต และการใช้ข้อมูล และฝึกสมาธิ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )