1617873800 เข้าชม : 185 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ชาวกศน.ตำบลบ้านแพง และนักเรียนนักศึกษา ประชาชนในชุมชนและเครีอข่าย ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อเป็นไปตามนโยบาย กศน. งามตา ประชาชื่นใจ ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ

ในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ณ กศน.อำเภอบ้านแพง

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 36 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )