1629094513 เข้าชม : 22 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลืื่อนที่ชาวตลาด ร่วมกับครู กศน.ตำบลบ้านแพง และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน