1629095447 เข้าชม : 17 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการหมุนเวียนสื่อสู่ กศน.ตำบลและบ้านหนังสือชุมชน ระหว่างบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนบ้านแพง

ร่วมกับครูกศน.ตำบลบ้านแพง และกศน.ตำบลนางัว