1629095447 เข้าชม : 97 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการหมุนเวียนสื่อสู่ กศน.ตำบลและบ้านหนังสือชุมชน ระหว่างบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนบ้านแพง

ร่วมกับครูกศน.ตำบลบ้านแพง และกศน.ตำบลนางัว

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )