1629097122 เข้าชม : 152 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ขอเชิญบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsjIvIlnpMHs3etd7Nhr-nrXnQPvhLFJLZThgL_OTD8yUFpQ/viewform

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )