1629097829 เข้าชม : 133 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน .อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง

จัดกิจกรรม 5 ส ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องสมุดประชานและ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )