1629098701 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ได้รับมอบหมายจาก นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพง ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร digital literracy และหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ กศน.ตำบลนาเข และกศน.ตำบลบ้านแพง ณ กศน.ตำบลบ้านแพง ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )