1644158035 เข้าชม : 46 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านแพง ทำการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา กศน. 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 /2564 โดยมีทั้งหมด 6 ตำบล 3 สนามสอบ ณ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )