1644159927 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คุณครูปาณิสรา วรกา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )