1644160550 เข้าชม : 58 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คุณครูปาณิสรา วรกา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง ร่วมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง รู้รัก สามัคคี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 36 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )