1644161408 เข้าชม : 74 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร กศน .อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒณธรรมและประเพณีท้องถิ่น ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )