1644161678 เข้าชม : 74 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 17 มกราคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด Big Cleaning day ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ กศน.อำเภอบ้านแพง เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม แก่ประชาชนผู้มารับบริการ

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )