1644162003 เข้าชม : 77 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 20 มกราคม 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้การทำโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ กศน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 36 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )