1648774220 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 

โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนบ้านแพง ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลบ้านแพง

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )