1648774576 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ และบริการบ้านหนังสือชุมชนสู่ตำบล

โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง และครูกศน.ตำบลบ้านแพง

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 39 ครั้ง )