1654481514 เข้าชม : 40 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพงได้จัดทำลิงค์ลงนามถวายพระพรออนไลน์ จัดนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )