1657245871 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เปิดประวัติ "วันลูกเสือ" ครั้งแรกในโลก

"ลูกเสือ" ได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมกำลังพลไว้เป็นทหาร ในปี พ.ศ. 2451 ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า Scouting For Boys และคำว่า “Scout” จึงใช้เป็นคำเรียกผู้ที่เป็นลูกเสือ ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมายแฝงไว้ คือ

  • S ย่อมาจาก Sincerity แปลว่า ความจริงใจ
  • C ย่อมาจาก Courtesy แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน
  • O ย่อมาจาก Obedience แปลว่า การเชื่อฟัง
  • U ย่อมาจาก Unity แปลว่า ความเป็นใจเดียวกัน
  • T ย่อมาจาก Thrifty แปลว่า ความประหยัด

ในปีเดียวกันนี้เอง ประเทศอังกฤษได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกองแรก ซึ่งกิจการลูกเสือได้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนต่อมาในปี พ.ศ. 2452 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 ทรงรับอุปภัมภก เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความสำคัญและประโยชน์ของลูกเสือ จึงได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่ 2 ของโลก