ถอนใจ
ชื่อผู้แต่ง : พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโย
จำนวนหน้า : 60 หน้า
เข้าอ่าน : 281 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-22 12:41:24 เข้าชม : 281 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ใครๆ ก็ปรารถนาที่จะดับทุกข์ ชนิดถอนรากถอนโคน แต่ให้เวลาในการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ไม่สมดุลกันกับเวลาสะสมทุกข์เลย มาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหม? โชคดี เราอาจจะสามารถถอนจิตถอนใจจากทุกข์ และกล่าวกับทุกข์ได้ว่า "สิ้นสุดกันที ทุกข์ เอย..."
หนังสือแนะนำ
คู่มือ EGA
( เข้าชม : 284 ครั้ง )


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
( เข้าชม : 419 ครั้ง )


เศรษกิจพอเพียง
( เข้าชม : 276 ครั้ง )