ปลูกความสุขกลางใจ
ชื่อผู้แต่ง : สุวรรณนภา คำไร
จำนวนหน้า : 210 หน้า
เข้าอ่าน : 32 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-22 13:29:28 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่เหมือนกับคู่มือทั่วๆ ไป เพราะนำพาผู้อ่านไปรู้จักกับการปลูกต้นไม้ทุกแง่ทุกมุม ราวกับจะเป็นคู่มือปลูกต้นไม้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า การปลูกทัศนคติอันเป็นที่มาแห่งความสุขใจนั้น ไม่ได้ต่างจากการปลูกต้นไม้เลย เพราะเป็นกระบวนการที่อิงกฎธรรมชาติเหมือนกัน แม้แต่เหตุปัจจัยจะต่างกันแต่ก็อาศัยกระบวนการที่เป็นเหตุผลคล้ายๆ กัน
หนังสือแนะนำ
นิตยสาร ROKZ Vol. 72 (PDF)
( เข้าชม : 34 ครั้ง )


คู่มือ EGA
( เข้าชม : 34 ครั้ง )


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
( เข้าชม : 35 ครั้ง )