FOOD Focus Thailand issue 150 : Sep 2018
ชื่อผู้แต่ง : Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนหน้า : 94
เข้าอ่าน : 238 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 15:15:40 เข้าชม : 238 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
นิตยสารรายเดือนฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ เป็นนิตยสารรายเดือน นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมของวัตถุดิบ เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและการบรรจุ การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพ ระบบคุณภาพและมาตรฐานที่จำเป็นต่อการส
หนังสือแนะนำ
คู่มือ EGA
( เข้าชม : 283 ครั้ง )


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
( เข้าชม : 418 ครั้ง )


เศรษกิจพอเพียง
( เข้าชม : 275 ครั้ง )