นิตยสาร ROKZ Vol. 72 (PDF)
ชื่อผู้แต่ง :
จำนวนหน้า : 13
เข้าอ่าน : 35 ครั้ง
เปิดอ่าน

2022-02-06 21:16:55 เข้าชม : 35 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
เพลง แฟชั่น ไลฟสไตล์ "ROKZ" ผันมาจากคำว่า "ROCK" ซึ่งหมายถึง "หลายสิ่งหลายอย่างที่เร้าใจ ตื่นเต้น และมีพลัง" เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนซึ่งอยู่เบื้องหลังวงการแฟชั่น ดนตรี สื่อโฆษณา รวมทั้งนิตยสารต่างๆ แม้จะมีความต่างกันแต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือ "ความชื่นชอบทางด้านดนตรีและแฟชั่น" ด้วยเหตุนี้จึงได้ถ่ายทอดสิ่งที่รักผ่านทางนิตยสารที่ได้ผนวกเอาดนตรีและแฟชั่นมารวมไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยความเชื่อที่ว่า "ดนตรีเป็นบ่อเกิดของแฟชั่นและอารยะธรรมต่างๆ ทั่วโลก"
หนังสือแนะนำ
นิตยสาร ROKZ Vol. 72 (PDF)
( เข้าชม : 35 ครั้ง )


คู่มือ EGA
( เข้าชม : 34 ครั้ง )


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
( เข้าชม : 35 ครั้ง )